Pasqyrë kozmetike


Krahaso

7.99

Pasqyrë kozmetike me 2 pikat e forta:
normale dhe 5x zmadhim
Diametri rreth 17 cm
Materiali: metal, krom dhe xhami
Gjatësia rreth 32 cm

SKU: HA33183 Category: